BİR MARKA OLARAK DADAŞ

BİR MARKA OLARAK DADAŞ

Dadaşın marka olarak değerlendirilmesini marka konusunda uzman olan ve aynı zamanda samimi bir Erzurumlu olan Atatürk üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Prof Dr. Kerem KARABULUT ile kısa bir röportaj yaptık bu kısa röportaj içerisinde Dadaşlığa ilişkin güzel ve etkileyici bilgiler bulacaksınız.

Hocam, dadaş, sözcüğü size neler çağrıştırıyor?

Dadaş sözünün eri, abi konumunda olan, ailenin, toplumun ve ülkenin yol göstericisidir. Yol bileni anlamındadır. En basit anlamıyla ağabey yani büyük anlamındadır.

Hocam sizce dadaşın marka imajı nedir?

Dadaş kelimesiyle güvenilir olma algısı bütünleşmiş durumdadır. Çünkü toplumumuzun üyeleri dadaş kelimesiyle mert, sözünün eri, ölümsüz olsa bile verdiği sözü yerine getiren kişiyi algılamaktadır. Gerçek anlamda dadaş olan Erzurumlu kendi örf ve ananelerine bağlı olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü düzeyi yardımlaşma ve dayanışma kültürü çok yüksektir. Çünkü dadaşlık kültüründe başkasını hoş görme yada haksızlık karşısında eğilme gibi bir özellik yoktur. Dadaş malını, canını, sırrını ve namusunu temsil edebileceğin anlamındadır. Dadaş kandırmayan, yalan söylemeyen, çok çalışan, hoş görüsü yüksek olan ülkesini ve milletini seven, aslında kısacası tüm insanlığa bir nazarla bakabilen kişidir.

Hocam Dadaşın marka kişiliği, kimliği ve değeri nedir?

Dik duran, sözünü sakınmayan ve geleneksel yapıdaki büyük, küçük saygı ve sevgisini her daim yaşatan kişidir. Dadaş sözcüğünün kökeni Orta Asya ve Kafkasya’dan gelen Türklerce çoğu zaman ağabeyleri için bazen de babaları için veya kabilenin büyüğü için kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle güvenirlilik ve saygınlık kökünden gelmektedir. Anadolu’dan geriye bakınca Erzurum’un dadaş görüntüsü, aynı zamanda Kafkasya ve Orta Asya’yı temsil etmektedir.

Hocam Dadaş marka farkındalığı nasıl oluşturulmalıdır?

Dadaş amarka farkındalığı Erzurum’un geleneksel yapısıyla modern çağın geleneklerini birleştirerek ülkemiz veya dünyaya sunmak yoluyla oluşturulabilir. Bunun için Atatürk üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte ilin yerel yönetimleriyle iş birliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve değişik çalıştaylar düzenlemek ve Erzurum insanının potansiyelinin ortaya çıkaracak organizasyonlar yapmak önem arz etmektedir.

Hocam Dadaş sözcüğünün tüketici üzerinde etkileri nedir?

Dadaş ismini duyan tüketici belirttiğimiz gibi, güvenilir ve mertlik algılarına sahip olacağı için son derece olumlu bir psikolojik etki yaratmaktadır. Bu nedenle kendisine Erzurumluyum ve Dadaşım diyen herkesin tüm yaşamı boyunca bu özelliklerinin fakında

olarak davranması önemlidir. Bunun için sokakta kavga eden adamın ben dadaşım demesi bir sorumsuzluktur.

Hocam Dadaş kelimesinin bir marka olarak konumlandırılması nasıl olmalıdır?

Dadaşın bir marka olarak konumlandırılması dadaşlığı temsil edenlerle yerini bulacaktır. Erzurum’da yaşayan ve Erzurumlu olan herkesin ülke içinde veya ülke dışında bir temsil konumunda olduğunu unutmamaları gerekir.            Röportaj:Eren CEYLAN

Share this content:

Erzurum Araştırmaları