Dadaşlık doğmatik ruh asaletidir
0 4 min 5 yıl
Spread the love

POLİTİKAMIZ

Erzurum sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalara destek vererek basın ve yayın ilkelerine uygun olarak Erzurum şehirciliği başta olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. hususlara ilişkin kamuoyu oluşturulmasına destek vermek

AMACIMIZ

Erzurum şehrine yönelik her türlü çalışmaları sorgulayarak ve Erzurum’a ait değerleri analiz ederek okurlara aktarmak böylece Erzurum’a ilişkin kamuoyu oluşturarak farkındalık sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

T.C anayasası ve kanunlarına bağlı olmak
Ülkenin ve milletin çıkarlarını her türlü koşulda üstün tutmak
Erzurum ve Erzurumluların tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan sahip olduğu değerlerin tanıtılması ve geleceğe korunarak aktarılmasını sağlamak ve Erzurumlu onurunu korumak
Basın yayın meslek ilkelerine bağlı kalmak
Evrensel etik değerlere bağlı kalmak
Şeffaf, tarafsız, insanlık onuruna yaraşır, güvenilir ve doğru yayıncılık yapmak
Okur, üye ve yazarlarımıza ait her türlü bilgi ve belge saklı tutularak, kendilerinin izni olmadan veya kanuni bir mecburiyet olmaksızın ikinci kişi ve kurumlarla paylaşılmaz
Yazarlarımıza ait her türlü araştırma, makale, deneme, inceleme yazıları ve görsel vb. yaptıkları yayınların hukuki sorumlulukları kendilerini bağlar. Bundan dolayı dergi ve site sahipleri, editörler ve yazı işleri müdürü sorumlu tutulamaz.
Yazarlarımıza ait her türlü araştırma, makale, deneme, inceleme yazıları ve görsel vb. yaptıkları yayınların başka yerde yayınlanması veya alıntı yapılması yazarlarımızın ve dergi ile sitemizin isminin verilmesi veya dijital ortamda ise linkinin verilmesi halinde serbesttir.
Misyon:

Erzurum’un sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerini ve kentli haklarını demokratik, katılımcı, şeffaf bir şekilde okuyucuya ileterek, basın ilkeleri ve etik değerleri ışığında bilgilendirecek şekilde, araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak. Erzurum’un ve Erzurumlunun her yönden tanıtılması ve gelişmesi için yapılan organizasyon ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak. Sosyal sorumluluk kapsamında projeler geliştirme ve yürütülen projeleri desteklemektir.

Vizyon:

Tarafsız ve bağımsız bir yayın anlayışı ile faaliyette bulunarak ortak insani değerler ve farklılıklara saygı temelinde kentli haklarının hayata geçirildiği bir Erzurum için yerel ve ulusal medyada yeni bir soluk ve bakış tarzı getirip, uluslararası alanda Erzurum ve Erzurumlular adına referans olmayı başarmak. Bilgi ve iletişimdeki her türlü çağdaş olanakları ve teknolojiyi kullanan ve bunun için gerekli olan fiziki olanaklara, donanıma ve ekibe sahip olmak. Sürekli olarak kendini yenileyerek verimliliğini ve etkinliğini artırarak reklam verenlerin reklam harcamalarını kendileri adına reklam yatırımına dönüştüren, okurların tercih ettiği güçlü, zengin, güvenilir, bilgi, araştırma ve belge merkezi olmaktır.

 

Bir yanıt yazın