ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ
Erzurum Araştırmaları

ERZURUM VİLAYET DELEGELERİ

Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Rauf Bey Mehmet Raif efendi Hüseyin Avni Bey, Abdullahağazade Zahid Bey Alemdarzade Mehmet Tevfik Bey İsmai Hakkı Bey Mustafa Bey Maksud Efendi Dursunbey Zade Cevad Bey, Kağızmanlı Battal Bey Paşazade Mehmed Celaleddin Bey Cemal Aksu Süleyman Necati bey Mirüveyszade Kahraman Sabri Yazıcızade Mehmed Said Bey Hayribeyoğullarından Sait bey Namıkefendizade Ahmet Mümtaz Bey Kazım Bey, Ahmet Bey, TRABZON VİLAYET DELEGELERİ Abanoszade Hüseyin Avni…