ÂŞIKLARIN DİLİNDE “GÖÇ” VE “GURBET”

0 26 min 3 yıl

Muhacir, “göçmen, Hz. Muhammed’e (SAV) uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden” anlamlarına gelen bir kelime olup Türkçede Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonlarından itibaren Balkanlar’dan mecburi göç yaşayıp Anadolu’ya gelenlerin genel adıdır Osmanlı-Rus Savaşı ve Kafkasya Savaşı (19. yüzyıl) sırasında Kafkasya’dan göçenler de Muhacir olarak adlandırılır   Göç […]

Erzurum Araştırmaları