Haziran 14, 2024

TARİHİN KOYNUNDA BELGELİ ERMENİ KATLİAMI

0
TARİHİN KOYNUNDA BELGELİ ERMENİ KATLİAMI

Ermenilerin bir tek köyde yaptığı katliam belgeleri bile diğer yaptıklarının çarpıcı kanıtıdır. İşte Kars’ın bir tek köyündeki korkunç Ermeni katliamının belgeleri;

BELGE–1 Yalansız dolansız olduğuna dünyanın onay verdiği Halk Ozanının sözleri;

 

Karslılar olarak çok iyi tanıdığımız, katliamı bizzat yaşayan ve katliamdan tesadüfen kurtulan Âşık Kahraman’ın (1863–1944), Kalo/Derecik Köyü’nde 1918’de yapılan Ermeni katliamı için yazdığı tarihi belge niteliğindeki destansı ağıt:

Ey ağalar nasıl diyem derdimi

Bu zulumun sonu arşa dayandı

Ermeni islamı gırdı taladı

Mazlumun amanı arşa dayandı

Galo’nun köyünü bastı cenk açtı

Mitralyöz tüfenkle od ateş saçtı

Ana evladıyla dağlara kaçtı

Sebinin figanı arşa dayandı

Mevlanın takdiri erişdi başa

Sahip çıkamadı gardaş gardaşa

360 canı attı ataşa

Koptu Nuh tufanı arşa dayandı

Bir cenaze gördüm kan olmuş yüzü

Portlamış kenara sıçramış gözü

360 canın sönmemiş közü

Yanan can dumanı arşa dayandı

Bir yiğit vurmuşlar parmaklar gamış

Kaçarken düşmanlar yolunu kesmiş

Ermeniler tike tike doğramış

Hançer kılıç kanı arşa dayandı

Bir yiğidi vurmuş yolda koymuşlar

Can teslim etmeden deri soymuşlar

Cep cep etmiş yanlarını oymuşlar

El cepte figanı arşa dayandı

Bir gelini gördüm ayağa kalkmış

Sandım ki canlıdır gözüme bakmış

Ermeni çiviynen direye çakmış

Mısmar çivi ünü arşa dayandı

Bir hamile kadın davranmış kaça

Ermeni eylemiş hep parça parça

Kılıç ile vurmuş bölünmüş kalça

Akan kızıl kanı arşa dayandı

Çocuğu karnından çıkarmış bakar

Can teslim etmeden süngüye takar

Bebeğin figanı dağ taşı yakar

Dağın taşın şanı arşa dayandı

660 can battı kırıldı

Çoğu yandı geri kalan vuruldu

Bu köyün defteri artık dürüldü

Halinin yamanı arşa dayandı

Tanrı Ermeni’ye vermiş fırsatı

Katliamlar yapıp kırar milleti

Ruz-i kıyamete kaldı müddeti

İntikamın günü arşa dayandı

KAHRAMAN kan ağlar bir serin duman

Çatan bu zaman ki ol ahır zaman

İslam’a yar olsun ahrette iman

Kafirler isyanı arşa dayandı.

BELGE–2 Ermeni subayı Ohanes Apresyan’ın itirafları, bilim adamlarının tespitleri ve yaşayan Kalo/Derecik Köyü halkının anlattıkları:

Kars merkeze bağlı ve o günlerde 671 kişi olan Kalo/Derecik Köyü’nün bu nüfusundan 660 kişisi 1918 yılında Ermeniler tarafından öldürmüştür. Katliamdan kaçabilen 11 kişi hayatını kurtarabilmiştir. (Bu 11 kişiden biri de Âşık Kahraman’dır.) Öldürülen 660 kişiden 360’ı bir merek içerisine doldurularak yakılmıştır. Daha sonra gelen Türk ordusu cesetlerin çıkarılacak durumda olmadığını görünce, Kazım Karabekir Paşa’nın emriyle merek korlanarak (enkazlanarak) mezarlık haline getirilmiştir.

BELGE -3 Dünyanın gözü önünde yapılan 360 kişilik toplu mezara ait kazı tutanağı:

Kazı heyetinde yer alan Şenol Kantarcı’nın kaleme aldığı “KARS’TA TÜRKLERE YÖNELİK ERMENİ KATLİAMI: KALO/DERECİK KÖYÜ TOPLU MEZAR KAZISI” başlıklı makalesindeki kazı raporunun 1. sayfası aynen şöyledir: “Anlatılanlardan yola çıkılarak tespit edilen Kalo/Derecik köyü toplu mezarının açılışı 30 Haziran- 1 Temmuz 2003 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından organize edilen bir çalışma ile yapılmıştır. Kazıya, aralarında Kars ili dışından Türk- Yabancı bilim adamı ve basın mensuplarının bulunduğu 67 gözlemci ve Kars çevresinden yüzlerce izleyici katılmıştır.

Arkeolojik kazı yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda 5.000×3.50 m.lik alanda değişik yön ve pozisyonlarda çok sayıda iskelete ulaşılmıştır. Katliam sırasında binanın örtüsünü oluşturan malzemelerin baskı ve darbeleri nedeniyle bazı cesetlerin(iskeletlerinin) kısmen yanıp ezildiği ve biri birine karıştığı tespit edilmiştir.”

Makale şöyle devam ediyor:

“Bir birine karışmış bir şekilde çocuk iskeletlerinin çoğunlukta olduğu toplu mezarın görüntüleri kazıyı izleyen yerli ve yabancı basın mensuplarını oldukça etkilemiş, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen gözlemciler kazı çalışmalarını dikkatle izlemiş ve yöre halkı ile röportajlar yapmışlardır.”

Makalenin son bölümü şöyle tamamlanmıştır:

“Galo/Derecik köyü toplu mezarı Ermeniler tarafından sürekli olarak gündeme taşınan asılsız iddialarını çürütürken, asıl katliamın kendileri tarafından Türklere karşı yürütülmüş olduğu gerçeğini bu şekilde ortaya çıkarmış ve tarihteki yerini almıştır.”

Düşünün; bu, bir tek köyde yapılan katliamdır.

Belgeli, raporlu, ispatlı, tanıklı, ağıtlı…(1.2.3)

Bu, bir tek Kars Kalo/Derecik köyünde olan katliamdır.

Kars’ın tüm köylerinde olanları düşünün!

Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Van, Bitlis, Hakkâri ve diğerlerini düşünün!

Türkiye’nin genelini, Azerbaycan’ı ve Kafkasları düşünün!

 

BELGE-4 Âşık Elesger, ( 1821-1926) Azerbaycan’ın Göyçe Mahalı’nın Basarkeçer kasabasının Ağkilse köyünde doğdu.

1905 -1920 yılları arası Âşık Elesger’in hayatı çok ıstıraplı, eziyetli geçmiştir. Bir anda çarlığın silahlandırdığı Ermeniler, Kafkasya’nın her tarafında Türklere saldırdılar. Bugün dahi izleri silinmeyen “Ermeni Kırgını” denen ilk feryad başladı. Azerbaycan, Nahçivan, Revan çevresi, Sürmeli Çukuru’unda olduğu gibi Göyçe -göl yöresinde kanlı olaylara sahne oldu. Büyük şair; Göyçe yaylaklarından soyunun topla, tüfekle dağıtılıp kovulduğunu “Kudretten sengerli (Sığınaklı /siperli) kaleli dağlar” ın insansız kaldığını acı acı dile getirmektedir:

( Onk, Elesgerzâde 9.3.)

Hanı men gördüğüm gurgu- busatlar

Derd-i mendler görse, tez bağrı çatlar,

Meleşmir sürüler, kişneşmir atlar,

Niye perişandı balların dağlar

Ermenilerin Türklere yaptığı katliamı anlatmaya;

Sular mürekkep, meşeler kalem olsa yetmez.

Karabağ, dün gibidir. Unutulmadı…

Türkiye’de, Azerbaycan’da, Kafkasya’da ve her yerde;

Katliam suçluları bellidir. Ama biz değiliz.

 

KAYNAKÇA

Dündar Songül, www. songuldundar.com , 5 Şubat 2012

BELGE–1 Yalansız dolansız olduğuna dünyanın onay verdiği Halk Ozanının sözleri;

BELGE–2 Ermeni subayı Ohanes Apresyan’ın itirafları, bilim adamlarının tespitleri ve yaşayan Kalo/Derecik Köyü halkının anlattıkları:

BELGE -3) Dünyanın gözü önünde yapılan 360 kişilik toplu mezara ait kazı tutanağı:

Onk Nizamettin –Eleskerzâde İslâm, “Göyçeli Âşık Elesker” Türk Dünyası Edebiyat Dizisi:2 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları,1987

Songül Dündar

Araştırmacı, Şair, Yazar

About The Author

Bir yanıt yazın