KAPİTALİST ŞEHİR SİSTEMİ VE ERZURUM

KAPİTALİST ŞEHİR SİSTEMİ VE ERZURUM

0 10 min 2 yıl

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Erzurum da ülkemizdeki diğer şehirlerle birlikte kapitalist şehir tipolojisiyle tanışmaya başlamıştır. Doç. Dr. H.T Şengül’ün tespitlerine göre Türkiye’nin kentleşme deneyimi kapitalist kentleşmenin özgün biçimini teşkil etmektedir. Türkiye’nin kentleşme süreci 1923 ve 1950 yılları arasında ulus devletin kentleşmesi ile başlamaktadır. 1950 ve 1980’li […]

Erzurum Araştırmaları