HAMİDİYE ALAYLARININ OLUŞUMU VE TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ
Genel Araştırmalar

HAMİDİYE ALAYLARININ OLUŞUMU VE TEREKEME KARAPAPAK TÜRKLERİ

Hamidiye Alayları yada Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in Doğu Anadolu'da oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Terekeme - Kara papaklardan, Kürtlerden, Doğu Anadolu'da yaşayan Türk halklarından, Türkmenlerden ve Yörüklerden oluşan Osmanlı birlikleridir. Ermenilerin 13 Haziran 1878'de Berlin Konferansı'na "Ermenistan'a ilişkin Proje" sunması ve bu projenin olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki terör ve katliam eylemleri hızlandı. Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri düzenli ordu haline dönüştü. Rusya Şark Vilayetlerine yönelik emellerini açıkça ifade etmekteydi ve işgal hazırlıklarına başlamıştı. Osmanlı devletinin…