TÜRKİSTANLILARIN SESİ

TÜRKİSTANLILARIN SESİ

[corner-ad id=”1″]Şanlı Urfa’da Türkistanlılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığını yürüten Seyfettin Bora ile Türkistan ve başkanlığını sürdürdüğü Şanlıurfa Türkistanlılar Kültür ve Eğitim Derneği hakkında görüştük

Seyfettin Bey bize biraz kendinizden ve derneğiniz hakkında bilgi verir misiniz?

1981 doğumluyum, Şanlıurfa Türkistanlılar Kültür ve Eğitim Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Şuan ikamet ettiğimiz Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Özbek Mahallesi daha önce köydü. Büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne geçti. Burada Özbek kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Örf, adet ve geleneklerimizi burada devam ettiriyoruz. İnşallah bu şekilde asimile olmadan kültürümüzü gelecek neslimize bırakırız. Aslen Türkistanlı olmamamız sebebiyle derneğimizin 2017 yılında Şanlıurfa ilinde Türkistanlılar Kültür ve Eğitim Derneği başkanlığı olarak kurduk. Dernek kuruluşundan itibaren bugüne kadar üyelerimizin ve arkadaşlarımızın taktiriyle dernek başkanlığını yürütmekteyim.

Derneğimizi Türkiye’de ve dünyada yaşayan soydaşlarımızın dertlerine ve sıkıntılarına bir nebze merhem olabilmek için kurduk. Her ne kadar Şanlıurfa’da ikamet etsek de elimizden geldiği kadar hem Türkistan’daki soydaşlarımıza hem Türkiye’de yaşayan halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimizin adı her ne kadar Kültür ve Eğitim Derneği olsa da dernek olarak coğrafyamızda doğal afetlere uğrayanlara ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye yönelik faaliyetlerde de bulunmaktadır. Allah bir daha göstermesin ülkemizde yaşanan yangın felaketi ve sel felaketinde yöre halkına yönelik ciddi desteklerde bulunduk. Maddi ve manevi yardımlarımızı ulaştırdık.

Dernek olarak kültürümüzü burada yaşatmaya çalışıyoruz. Eğitim gören kardeşlerimize maddi destek sağlıyoruz. Onlara burs veriyoruz.

Ankara Merkezli Turan illeri Konfederasyonuna bağlı olan soydaş derneklerimizin bağlı olduğu iki federasyona bağlı faaliyet gösteriyoruz. Avrasya Türkleri Federasyonuna ve Yörük Türkmenlerinin birleştiği Karakoyunlular Federasyonuna bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. Konfederasyon ve federasyonlarımız sayesinde Yörük Türkmen dernekleriyle, Balkan Türkleri dernekleriyle ve bizim Avrasya diye adlandırdığımız Türkistan Bölgesindeki soydaş derneklerimizle beraber çalışıyoruz.

Seyfettin Bey Türkistan Derken aklımıza neresi gelmeli?

Türkistan coğrafyası dediğimiz zaman şuan Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistan, Afganistan sınırları içerisinde bulunan Güney Türkistan ve Batı Türkistan topraklarıdır. Türkistan’da şuan 5 bağımsız cumhuriyet vardır. Bunlar 1925 yılında kurulmuştur. Bu komünistlerin ve emperyalistlerin böl-parçala-yönet-yut şekilde planıdır. Her ne kadar küçük ülkeler olsa da bunlar biz buraları Türkistan olarak yad ediyoruz. İnşallah Türkistan’ımız, Türkiye’miz ve Balkanlarımız ile birlikte yeniden bir Turan olur. Turan ülküsü hep hayalimizde yaşamaktadır.

Türkler Anadolu’ya 1071 Malazgirt zaferinden sonra gelmiştir. 1071’den önce de Anadolu’ya Türk alınları olmuştur. Bunların sebebi günümüzde olduğu gibi Türklerin olumsuz ekonomik şartlarıdır. 1000 sene önce geldiğimiz gibi 1000 sene sonrada gelmişiz. Halen daha gelmeye devam ediyoruz. Bu dünyanın bir gerçeğidir. Türk ayak bastığı her yeri ve her toprağı yurt edinmiştir. Türkler için iki vatan vardır: Bir doğdun topraklar, iki Türkiye’miz.

 

Başkanım Türkistan’ın kültürümüz açısından önemi nedir?

Türkistan denilince akla gelen İrfan merkezleri, ilim yurtlarıdır. İslamiyet Arabistan’da doğmuş olsa bile Türkistan’da hayat bulmuştur. Türkler için önemli bir şehir olan İmam Buhari’nin şehri olan Buhara bugün Özbekistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Burası hadis ve fıkıh alimlerinin yetiştiği yerdir. Buhara: Bektaşi’nin, Bayram Veli’nin, Yunus Emre’nin geldikleri müridi olduğu Ahmet Yesevi’nin doğup büyüdüğü yerdir. İmam-ı Semerkandi ve İmam-ı Maturidi Semerkant’ta yetişen alimlerimizdendir Matematik bilimcimiz Ali Kuşçu ve Hazreti Mevlana bugün Güney Türkistan dediğimiz topraklardan gelmişlerdir. Türkistan sınırları Hazar Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar uzanmaktadır. Türkçemizin sadeleşmesine yön veren Kaşgarlı Mahmut Doğu Türkistan’da doğmuştur. Bugün Kaşgarlı Mahmut’un doğup büyüdüğü topraklar Çin İşgali altındadır. İnşallah rabbim bize bir gün Doğu Türkistan’ın bağımsız olduğu günleri gösterir. İnşallah Doğu Türkistan’da bir Turan ülkesi olur. En büyük şairlerimizden biri olan Ali Şir Nevai, Özbekistan ve Güney Türkistan’da her zaman anılmaktadır. Türkistan ilim ve bilim şehridir. Az önce bahsettiğim kişilerin vatanıdır Türkistan.

Türkistan’ın bugünkü durumunu değerlendirebilir misiniz?

Türkistan, Rus, ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinin işgaline uğradı. Bu devletlerin tarihten gelen bir öç alma duyguları var. Onların geçmişteki yaraları hala kapanmadı. Burada Özbekistan dediğimiz zaman dünyanın ikinci altın rezervine sahip bir ülke. Afganistan, Afrika’dan sonra dünyadaki zümrüt ve elmaslara sahip olan ülke. Kazakistan ve Türkmenistan doğalgaz yataklarına sahip. Kırgızistan ve Özbekistan’da petrol ve önemli derecede işlenmemiş maden yatakları var. Çin, Rusya ve Amerika buradaki yeraltı kaynaklarını elde etmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bugün doğu ve güneydoğu bölgelerimizde emperyalistlerin jandarmalığını yapan PKK varsa, Afganistan’da da Taliban emperyalistlerin jandarmalığını yapıyor. Emperyalistler, ileride buradaki zenginlikleri elde etmek için Taliban’ı kullanıyorlar. Bizleri de sen Özbeksin, sen Kazaksın, sen Türksün, sen osun, sen busun diye ayrıştırıyorlar. Üst kimliğimiz Türk adı altında birleşmemizi gerekiyor. Biz Türkistanlılar olarak her zaman aklımızda Büyük Türkistan ve Büyük Turan yer alacaktır. İnşallah Turan kurulduğu zaman bayrağı ilk çekenin Türkistanlılar olması hayali ile yaşıyoruz.

Seyfettin Bey, günümüzde Afganistan ve oradan ülkemize doğru gelen göç dalgası Türkiye’nin gündeminde ağırlıkla tartışılan bir konu, bu konu üzerinde sizin yorumunuz nedir?

Güney Türkistan Kabil şehrinin kuzeyinde yer alan topraklarımızdır. 1979 yılında Ruslar Afganistan işgal etmeye başladıklarında ilk direnen Güney Türkistanlılar olmuştur. Afganistan’da ilk girilen yer Güney Türkistan olmuştur. Bunun sebebi Batı Türkistan’a bu bölgenin sınır olmasıdır. Şunu ifade etmek istiyorum: İslam alemi sıkıntıda diyorlar. Hayır, şuan Türk alemi sıkıntıdadır. Bugün Türkiye’nin güneyindeki Irak ve Suriye’nin kuzeyinde çatışmalar oluyor. Bu ülkelerin güney bölgelerinde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Aynı şekilde Afganistan’ın kuzey bölgesinde savaş yaşanırken güney bölgesinde hiçbir çatışma yaşanmamaktadır. Doğu Türkistan, Kırım, Güney Azerbaycan örnek verebileceğiz diğer yerlerdir. İslam aleminde bir sorun yok. Şu an Türklere bütün dünya savaş açmıştır. Biz Türkler birleşmediğimiz müddetçe, Turan’ı kuramadığımız müddetçe söylemesi acı ama emperyalistlerin oyuncağı olmaya devam edeceğiz. Bizler bilgili olmalıyız. Gelecek neslimizi yetiştirmeliyiz. Onlara Turan ülküsünü aşılamalıyız. Şimdi gençlerimiz sosyal medya bağımlısı olmuş, tarihinden bihaber kalmışlardır. Atalarının yaptıkları kahramanlıkları unutmuşlardır. 16 tane imparatorluk kurmuşuz, bu imparatorlukları da yine kendimiz yıkmışız. Başka birisi yıkamış. Yani biz, biz olmadığımız müddetçe bizi bize kırdıracaklar.

Biz Türkler savaş olsun, geçim sıkıntısı olsun Anadolu’yu yurt ediniyoruz. Günümüzde şuan Afgan göçmenleri diye bir propaganda yaşanıyor. Afganistan’dan 45 yıldır Türkiye’ye göç ediliyor. Şuan gelenlerin haricinde önceden gelenlerin çoğu Türk asıllıdır. Doğu Türkistan’da olduğu gibi şuan Güney Türkistan’da da bir soykırım yaşanmaktadır. Taliban zulmünden kaçan soydaşlarımız Anadolu’ya geliyorlar. Bunlar Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşıyorlar. Çobanlık, rençberlik ve inşaat işlerinde çalışıyorlar.

Başkanım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Türkiye’yi Türk dünyasına bağlayan ve Anadolu’nun fethedilmesinde tarihi bir görev üstlenen Erzurum’umuza bizden selam olsun. Dadaşlar sağ olsun var olsun. Röportaj: Eren Ceylan

Share this content:

Genel Araştırmalar Röportajlar