Şark Meselesi Gündeminde Gazi Ahmet Muhtar Paşa’dan K. Karabekir Paşaya Erzurum
Erzurum Araştırmaları

Şark Meselesi Gündeminde Gazi Ahmet Muhtar Paşa’dan K. Karabekir Paşaya Erzurum

Şark Meselesi Gündeminde Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan K. Karabekir Paşaya Erzurum Tarih ilmine yardımcı ilimlerinden ikiside - jeostrateji ve Jeopolitik alanlarıdır. Özellikle bir yerin veya bölgenin kendi tarihi gelişimini yönlendirmede adı geçen bilgi dallarının özel bir önemi vardır. Bu hususiyetlerin Erzurum İçin varid olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Çoğu zaman Erzurum İçin-Anadolu'nun giriş kapısı - üç havzaya (Hint Okyanusu, Karadeniz, Hazar Denizi) sularını gönderen ve…